• More
Menu Search

Niederlassungen Japan

Tokyo
Marunouchi Trust Tower Main 18F
1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005 Japan
Phone: +81-3-4560-7700 (OpenText), 7810 (Xpedite), 6900 (GXS), 7805 (Actuate)
Fax: +81-3-4560-7899 (OpenText), 7811 (Xpedite), 7898 (GXS)

Osaka
Osaka Kokusai Building 31F
2-3-13, Azuchimachi, Chuo-ku,
Osaka 541-0052 Japan
Phone: +81-6-4964-2690 (OpenText), 2693 (Xpedite), 7711-3760 (GXS)
Fax: +81-3-4964-2046 (OpenText), 2669 (Xpedite), 2046 (GXS)

Nagoya (former GXS office)
Nikko Shoken Building 4F
3-2-3 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi,
Aichi 460-0008 Japan
Phone: +81-52-269-8482
Fax: + 81-52-269-8484